REACT_RO- Resurse educaționale pentru orientarea în societate

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara și Fundația Schottener Servicii Sociale au desfășurat în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 proiectul REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România.

Obiective

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea a unui pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

Pachetul de resurse educaționale include realizarea unui cadru curricular, a unor manuale de limba română pentru adulți și copii, dezvoltate pe nivele de competențe (nivelul începător A1- A2.1, intermediar A2.2 – B1.1 și avansat B1.2-B2.1., însoțite de caiete specifice de lucru pentru profesori de limba română și cursanți și de materiale necesare evaluării competențelor.

Read more...

Sprijin pentru relocarea a 109 refugiați din Turcia și Iordania în România – STARRT III

Obiectiv

STARRT III sprijină în mod comprehensiv acțiunea Statului Român de răspuns umanitar și solidar faţă de Turcia și Iordania, state terţe care găzduiesc ca primă ţară de azil peste 4,3 milioane de refugiați din Siria, în nevoie de protecție internațională.  

Read more...

Proiectul ADMin4ALL – sprijin pentru incluziunea socială a migranților vulnerabili în Europa - etapa a II-a

Proiectul ADMin4ALL – sprijin pentru incluziunea socială a migranților vulnerabili în Europa este o inițiativă care își propune creșterea capacității autorităților locale de a dezvolta strategii solide pentru integrarea socială și economică a migranților vulnerabili. 

În țara noastră, București și Cluj Napoca sunt două dintre orașele reprezentative care au devenit o nouă casă pentru migranți din țări din afara Uniunii Europene. Integrarea acestor persoane este o prioritate pentru autoritățile publice locale, în sprijinul cărora au fost organizate sesiuni de formare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor migranților și gestionarea așteptărilor acestora. 

Read more...